Søknadsinfo

 

ONLINE SØKNAD HER

Alle studenter som vil avlegge audition/opptaksprøve må forberede to monologer, hvorav en er selvvalgt og den andre er foreslått av oss.
Vi anbefaler at studenter velger materiale som interesserer dem personlig.
Monologene kan være fra skuespill, bøker, film eller selvskrevne.
Monologene bør ikke overskride 5 minutter tilsammen.
Vær forberedt på bevegelse og improvisasjon.

Auditions for suppleringsopptak 2014/2015: Aktuelle søkere får tidspunkt i juni.

Bor du langt unna Oslo?
Vi aksepterer også video-audition med oppfølgende intervju via telefon og/eller skype. Søknadsskjemaet er det samme uavhengig av audition-form.
Alle som har fyllt ut søknadsskjemaet blir kontaktet for nærmere opplysninger om prosessen. Velkommen!

ONLINE SØKNAD HER